مزایای دریافت نمایندگی

  • پیوستن به شبکه فروش نمایندگان معتمد هوشمند تکسا
  • همکاری در فروش راهکار ارسال صورتحساب الکترونیک بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
  • افزایش درآمد از طریق فروش راهکارهای مختلف سامانه ، اپلیکیشن، پوز اندرویدی
  • مشارکت در فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات دیجیتال
  • دوره‌های آموزشی رایگان
  • معرفی شما به عنوان نماینده در کانال های تبلیغاتی تکسا
  • افزایش پلکانی حاشیه سود بر اساس حجم سفارش
  • مشارکت در گردهمایی مختلف تکسا

فرم درخواست شعبه

نوع همکاری(ضروری)
آدرس(ضروری)