100 سوال متداول مالیاتی و مالی

مودی مالیاتی کیست؟

مودیان مالیاتی کسانی هستند که طبق قوانین و مقررات موظف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می باشند. به عبارت دیگر هر فردی که به دلیل فعالیت های شغلی یا معاملات تجاری انجام شده خود به دولت بدهکار است، مودی مالیاتی گفته می شود. مودیان مالیاتی موظف هستند اطلاعات و اسناد درخواستی سازمان امور مالیاتی را تکمیل کرده و در زمان تعیین شده برای این سازمان ارسال کنند و میزان مالیات مشخص شده را پرداخت نمایند.

مودیان اشخاص حقیقی/مشاغل چه کسانی هستند؟

گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی، بسته به نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش آن ها، به سه گروه مودیان گروه اول، دوم و سوم، صورت گرفته و بر این اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم (شامل فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات میباشد.

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است که عبارتند از:

✓ صورتسحاب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته و روش پرداخت آن؛

✓ صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده، کالا/خدمت فروش رفته، نحوه تسویه وجه صورتحساب و به صورت اختیاری اطلاعات هویتی خریدار؛

✓ صورتحساب الکترونیکی نوع سوم، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

مودیان اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

شخص حقوقی، شامل شرکت ها و موسسات می باشد که با اراده موسسین آن، ایجاد می شود و پایان عمر آن، با انحلال، صورت می گیرد.

منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نموده اند، از تاریخ شروع فعالیت آن ها می باشد. مودیان از تاریخ مشمولیت ملزم به صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان می باشند.

اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند؟

اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، متن بند ج ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های 4 و 5 باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 12/03/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در ضرورت درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (B2B) که درج اطلاعات کامل خریدار الزامی است، صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. درصورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف کننده نهایی) درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی باشد.

چند نوع الگو برای صورتحساب نوع اول وجود دارد؟

درحال حاضر هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر گرفته شده است که شامل:

۱- فروش ۲- فروش ارزی ۳- طلا، جواهر و پلاتین ۴- قرارداد پیمانکاری ۵- قبوض خدماتی ۶- بلیط هواپیما ۷- صادرات میباشد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی. (ثامن – خدمات دولت الکترونیک)

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می‌پذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید مودی چگونه است؟

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتهد چگونه است؟

دراین روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مینماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی سامانه های دولتی چگونه است؟

در این روش، می‌بایست مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان توسط سامانه‌های دولتی را انتخاب نماید. در این صورت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه های دولتی امکان پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

منظور از شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چیست؟

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره وآموزش‌های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

انواع شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چیست؟

✓ نوع اول: مجوز فعالیت های مرتبط با حوزه صدور، جمع آوری، نگهداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و نظارت بر عملکرد مودیان در این حوزه می باشد؛

✓ نوع دوم: مجوز فعالیت های مرتبط با حوزه آموزش به مودیان مالیاتی و احراز تسلط آن ها به حقوق و تکالیف خود در ارتباط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سایر قوانین مالیاتی مرتبط با مودی می باشد؛

✓ نوع سوم: مجوز فعالیت های مرتبط با حوزه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی مانند مشاوره فنی و غیرمالیاتی، مشاوره مالیاتی، کمک به تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، تهیه و نگهداری دفاتر و سایر موارد غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در این حوزه می باشد.

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه‌ای است 22 کاراکتری، که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود.جزئیات آن در سند 'قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی 'در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌،‌ گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب ، معرف چیست؟

ساختار شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی 22 کاراکتر و به صورت ثابت می‌باشد. مولفه های شماره مالیاتی، شامل شناسه یکتای حافظه مالیاتی (با طول ثابت 6 کاراکتر)، تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت 5 کاراکتر)، سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی (به صورت Hex با طول ثابت 10 کاراکتر) و رقم کنترلی (تولید شده با الگوریتم Verhoeff).

جزئیات آن در سند 'قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به‌ فرد مالیاتی' در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه ای است 6 کاراکتری که به صورت منحصر به ‌فرد به هر حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود. شناسه مذکور از مولفه‌های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می‌باشد که پس از درخواست مودی در قسمت عضویت در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

جزئیات آن در سند 'قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی وشماره منحصر به فرد مالیاتی' در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ ‌در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

✓ ورود به کارپوشه در سامانه مودیان؛

✓ ورود به بخش عضویت؛

✓ انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی؛

✓ تعیین نحوه ارسال صورتحساب؛

✓ تعیین کلید عمومی (در صورت الزام)؛

✓ تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا؛

✓ تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا(اختیاری)؛

✓ ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی(اختیاری)؛

✓ مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن.

تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی است (6کاراکتراول) و به واسطه آن‌ برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می‌شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.

حافظه مالیاتی چگونه باید تهیه شود؟

مودی می‌بایست یک پایانه فروشگاهی‌-‌حافظه مالیاتی نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری مطابق با سند 'ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی' که درسایت ‌intamedia.ir‌ بارگذاری گردیده‌، تهیه نماید. شناسه یکتای حافظه مالیاتی از بخش عضویت درکارپوشه قابل دریافت است.

برای صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی چه اقداماتی باید انجام شود؟

ثبت نام در نظام مالیاتی به نشانی tax.gov.ir؛

ثبت نام (اشخاص حقیقی فاقد ثبت نام)از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir؛

دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

ورود به کارپوشه اختصاصی از طریق نشانی tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir؛

انتخاب پرونده مالیاتی؛

انتخاب بخش عضویت،تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در کارپوشه.

استفاده از پایانه فروشگاهی مطابق استاندارد های اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور؛

صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی؛

ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان.

سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی-حافظه مالیاتی و پیوست های آن در درگاه سازمان امور مالیتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد.

آیا امکان ارسال صورتحساب الکترونیکی بصورت کلی و یکجا وجود دارد؟

بله‌. ارسال صورتحساب های الکترونیکی در قالب بسته های حداکثر 100 تایی امکان‌پذیر می‌باشد.

آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج "شماره اقتصادی خریدار" الزامی میباشد؟

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج 'شماره اقتصادی خریدار' در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج 'شماره اقتصادی خریدار' در صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین می‌گردد.

آیا پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی امکان ویرایش آن وجود دارد؟

خیر. مودی می‌تواند در صورت لزوم صورتحساب الکترونیکی اصلاحی/ ابطالی/ برگشت از فروش حسب مورد صادر نماید. جزئیات آن در سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی، امکان ابطال صورتحساب الکترونیکی برگشتی یا اصلاحی وجود دارد؟

بله. صورتحساب الکترونیکی جدید مشمول قاعده صورتحساب الکترونیکی اصلی است و امکان اصلاح یا ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد.

اگر در صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود، با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می شود؟

در شرایطی‌که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر‌ برای این صورتحساب (‌برگشت از فروش) صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که از هرشماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می‌شود.

آیا امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی وجود دارد؟

بله. در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و عضو سامانه مودیان باشد، امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار درکارپوشه خریدار، حداکثر تا30 روز وجود دارد. درصورت عدم واکنش خریدار تا موعد مقرر، صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید می‌گردد.

آیا تایید صورتحساب الکترونیکی به صورت کلی و گروهی امکان پذیر است؟

بله. با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه، امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.

آیا امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود دارد؟

خیر، امکان اصلاح صورتحساب‌های الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزئیات آن در سند 'دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی' در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

مودیان دارای پرونده که ثبت نام الکترونیکی دارند، چگونه به کارپوشه خود وارد می شوند؟

ورود از طریق نشانی tax.gov.ir یا نشانی my.tax.gov.ir؛

وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور و انجام عملیات احراز هویت.

اگر پایانه های فروشگاهی مودی به هردلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد، چه روش جایگزینی وجود دارد؟

مودی می‌بایست مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری‌که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید، حسب مورد به سازمان مذکور یا شرکت‌های معتمد‌ ارائه‌کننده خدمات مالیاتی اعلام نموده و تا زمان امکان‌پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق دستورالعمل موضوع ماده ‌‌‌12‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ثبت و ارسال صورتحساب‌های صادره به سازمان اقدام نماید.

آیا ساز و کار اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی به عنوان خریدار وجود دارد؟

بله‌، امکان اعطاي شماره اقتصادي به اتباع غيرايراني وجود دارد. هر خریدار از جمله اتباع غیرایرانی در صورت تمایل، باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده جهت ثبت در صورتحساب اعلام نماید.

حدمجاز فروش برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی چگونه است؟

حداکثر سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم.

تکلیف پیش پرداخت های خرید کالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع اول، مبالغ پیش‌پرداخت به عنوان مبلغ نقدی در صورتحساب الکترونیکی ثبت می‌شود.

انواع پرداخت در صورتحساب الکترونیک چیست؟

مودی با توجه به انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی می تواند از:

روش تسویه(نقدی، نقدی-نسیه، نسیه)

و نحوه پرداخت(وجه نقد، چک بانکی، ساتنا، پایا و سایر) استفاده کند.

جزئیات آن در 'سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد.

کدام صورتحساب الکترونیکی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور معتبر محسوب میشود؟

صورتحساب الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که مطابق قواعد سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان با موفقیت ارسال گردیده باشد، معتبر خواهد بود. جزئیات آن در سند 'دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی' در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

نحوه اجرای دستورالعمل استرداد در سامانه مودیان به چه شکل است؟

مودی از طریق مراجعه به سامانه مودیان در بخش کارپوشه، درخواست استرداد خود را ثبت می‌نماید.

مدت زمان اعتبار توکن چند ساعت است؟

4 ساعت از زمان دریافت توکن.

نحوه بارگذاری کلید عمومی در کارپوشه چگونه است؟

اخذ گواهی کلید عمومی توسط اشخاص حقوقی/حقیقی از مراکز میانی معتبر:

گواهی کلید عمومی مهر سازمانی برای اشخاص حقوقی؛

گواهی کلید عمومی امضا دیجیتال برای اشخاص حقیقی.

استخراج کلید عمومی از گواهی کلید عمومی؛

به عنوان مثال با فرض اینکه فایل گواهی کلید عمومی CERTIFICATE.cer و در مسیر /home/user/Documents باشد، با اجرای فرمان OpenSSL زیر، کلید عمومی در فایل در مسیر /home/user/Documents/ ذخیره می‌شود.

بارگزاری فایل متنی حاوی کلید در کارپوشه مودی.

نحوه رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی به چه صورت است؟

تولید کلید متقارن و IV توسط پایانه فروشگاهی؛

رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی با کلید متقارن و IV تولید شده؛

رمزگذاری کلید متقارن مورد استفاده با کلید عمومی سازمان امور مالیاتی کشور.

جزئیات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد.

هرگونه تغییر در روش رمزگذاری، در سند فوق الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای رمزگذاری صورتحساب الکترونیکی استفاده شود.

نحوه دسترسی به کلید عمومی سازمان به چه صورت است؟

با فراخوانی متد GetServerInformation کلید عمومی و شناسه کلید عمومی سازمان در اختیار ارسال‌کننده صورتحساب الکترونیکی قرار می‌گیرد. جزئیات آن در سند "دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان" در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ‌‌intamedia.ir‌ در بخش پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان‌، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

نحوه دریافت شناسه خدمات عمومی معاف و مشمول چگونه است؟

جهت دریافت شناسه خدمت، مودیان محترم می بایست به درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس های www.stuffied.tax.gov.ir یا www.portal.gs1-ir.org مراجعه نمایند.

آیا دریافت امضای دیجیتال برای مؤدیان الزامی است؟

اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی از تاریخ 01/08/1401 موظف به

عضویت در سامانه مودیان شده‌اند، موظف به دریافت توکن سامانه مودیان مالیاتی هستند.

نحوه دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی چگونه است؟

به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir وارد شوید. با ورود به این درگاه، شناسه یکتا حافظه مالیاتی را دریافت خواهید کرد. مهم است که برای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان و استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری، شناسه یکتا حافظه مالیاتی را حتماً دریافت و به سیستم مربوطه وارد کنید.

نحوه اخذ قرارداد با شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چگونه است؟

گام اول : ثبت شماره موبایل

گام دوم :

نحوه ارتباط از طریق نرم افزار های حسابداری چگونه است؟

برای تولید و ارسال صورتحساب الکترونیکی کافیست شما اطلاعات صورتحسابهای فروش خود را در داخل سامانه فروش تکسا بارگذاری کنید تا تکسا آن اطلاعات را تبدیل به صورتحساب الکترونیکی حسب استانداردهای مالیاتی نماید و در ادامه حسب درخواست مودی نسبت به ارسال اطلاعات آنها به سامانه مودیان اقدام نماید.

نحوه اتصال شناسه یکتای حافظه مالیاتی به پایانه فروشگاهی چگونه است؟

شما با ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir میتوانید به این کارپوشه وارد شوید. در این کارپوشه با کلیک بر روی گزینه «شناسه های یکتا حافظه مالیاتی» در سمت راست صفحه، امکان بارگذاری فایل کلید عمومی و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی به وجود می آید.

نحوه فعالسازی کارپوشه مؤدیان چگونه است؟

مودیان برای ورود به کارپوشه می‌توانند از طریق نشانی https://tp.tax.gox.ir وارد سامانه مودیان شده و متعاقبا با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد کارپوشه اختصاصی خود شوند.

چگونه می توانم یک دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه پرداخت الکترویکی را به پرونده موردنظر الصاق نماییم؟

از بهمن ماه ۱۳۹۹ تمامی متقاضیان دریافت ابزارهای پرداختی از جمله درگاه پرداخت اینترنتی، ابتدا باید کد رهگیری مالیاتی دریافت نمایند و این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی مصوب مجلس شورای اسلامی و یکپارچه شدن اطلاعات اداره مالیات و نهادهای پرداختی انجام شده است.

برای بررسی درگاه پرداخت‌هایی که به نام شما ثبت شده اند، به آدرس: tax.gov.ir/Page/ListPos مراجعه و در صورت نداشتن حساب کاربری در این سامانه، از زبانه ثبت نام، ابتدا ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام از زبانه ورود به “ درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور “ وارد شوید.

پس از وارد کردن اطلاعات ورود، یک کد ۶ رقمی یکبارمصرف برای شما ارسال می‌شود که پس از وارد کردن آن وارد سامانه “ درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور “ می‌شوید.

برای مشاهده پرونده‌های فعال خود بر روی بخش پرونده‌های الکترونیک کلیک کنید.

در صورت نداشتن پرونده الکترونیک؛ با کلیک بر روی "ایجاد پرونده مالیاتی" اقدام به ساخت پرونده مالیاتی کنید.

نحوه دریافت کلید خصوصی و یا عمومی مودیان چگونه است؟

به منظور دریافت کلید خصوصی برای سامانه مودیان باید وارد سامانه مودیان مالیاتی شوید. سپس از منوی سامانه مودیان بر روی گزینه صدور کلید عمومی، خصوصی و CSR کلیک کنید. در اینجا باید یادآوری کنیم که قبل از اقدام به دریافت این کلیدها لازم است در سامانه ثبت نام و نسبت به ساخت پنل کاربری خود اقدام کنید.

روش دریافت امضای دیجیتال مودیان چگونه است؟

برای ارسال صورتحساب از طریق شرکت معتمد تکسا شما نیازی به دریافت امضای دیجیتال و بارگذاری آن در سامانه مودیان نمی باشید و شرکت تکسا با امضای دیجیتال خود نسبت به ارسال دادها اقدام می نماید.

برای دریافت گواهی امضای الکترونیکی سامانه مودیان از دو روش ایجاد فایل CSR و ورود به سامانه مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام می‌توانید اقدام کنید. روش ایجاد فایل CSR روشی ساده‌تر و سریع‌تر است. برای این روش باید ابتدا نسبت به دانلود و نصب اپلیکیشن تولید فایل CSR اقدام نمائید.

تکلیف پیش پرداخت های خرید کالا در صورتحساب های الکترونیکی چیست؟

در حال حاضر سامانه مودیان قابلیت محاسبه و بررسی صورتحسابهای نسیه را ندارد.

شناسه کالا / خدمات چیست و از چه مرجعی دریافت می شود؟

شناسه کالا/‌خدمت یک شماره 13 رقمی است که به کالا/‌خدمت تخصیص داده می‌شود. به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/‌خدمت مرتبط الزامی است.

کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

کلیه شناسه‌های کالا/‌خدمت تخصیص داده شده از طریق نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دریافت است.

چطور اعتراض و شکایت خود را بصورت الکترونیکی ثبت کنیم؟

با مراجعه به بخش پشتیبانی و دریافت تیکت یا تماس با شرکت معتمد تکسا می توانید مشکلات و نیازمندی های خود را اعلام نمایید.

وظایف شرکت معتمد مالیاتی چیست؟

جمع‌آوری، نگه‌داری و صدور صورت‌حساب در سایت مودیان

گزارش‌دادن به سازمان‌های مالیاتی

تکمیل کارپوشه‌ها در سایت مودیان

انتقال صورت‌حساب‌ها به سازمان مالیاتی

آموزش موارد و قوانین مالیاتی به مودی

مشاوره‌دادن به مودی و رفع مشکلات او

آیا برای صدور صورتحساب اکترونیکی درج سماره اقتصادی خریدار الزامی  می باشد؟

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج "شماره اقتصادی خریدار" در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج "شماره اقتصادی خریدار" در صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین می‌گردد.

شماره منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب معرف چیست؟

شناسه‌ای است 22 کاراکتری، که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود. جزئیات آن در سند 'قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به ‌فرد مالیاتی 'در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.

سامانه مودیان چیست؟

سامانه مودیان، به مودیان مالیاتی این امکان را میدهد که به صورت مستقیم و از طریق اینترنت به سامانه مودیان متصل شوند و با زدن چند تیک صورت حساب های خود را به سامانه ارسال کنند. علاوه براین مودیان می توانند با انتخاب یکی از  شرکت های معتمد مالیاتی، صورت حساب های مربوط به فروش و خدمات خود را در سامانه شرکت معتمد ثبت و ارسال کنند و پس از ثبت؛ از وضعیت صورت حساب ها استعلام بگیرند.

چگونه فرار مالیاتی را گزارش کنم؟

مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور intamedia.ir، در بخش ارتباط با ما، منو گزارش فرار مالیاتی رفته و ثبت شود.

شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک خود را فراموش کرده‌ام، چه کار کنم؟

برای بازیابی شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک پرونده مالیاتی خود ابتدا می‌بایست به میز خدمت عملیات الکترونیک به آدرس tax.gov.ir  مراجعه نمایید. بالای صفحه، قسمت سایر خدمات مالیاتی برروی گزینه (یادآوری شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک) کلیک نمایید.

چگونه نقص قوانین تخلفات مأمورین مالیاتی را گزارش کنیم؟

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امورمالیاتی کشور که دراجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاع سلامت نظام اداری ومبارزه با فساد فعال گردیده و به موجب آن شما می‌توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی وسایر دفاتر ذیربط مسئولیت رسیدگی به این شکایات را برعهده داردند.

Intamdia.ir منوارتباط باما صفحه رسیدگی به شکایات ماده 25 ارتقاع نظام سلامت اداری رفته و درخواست خود را ثبت یا پیگیری نمایید.

زمانی که عناوینی یا عبارتی را جستجو می‌نماییم اطلاعات فعالیت مورد جستجو نمایش داده نمی‌شود؟

مودی گرامی با توجه به اینکه اطلاعات فعالیت اینتا کد وآیسیک براساس نوع فعالیت تجاری غیرتجاری درسامانه نمایش داده می‌شود در صورتی که ثبت نام شما از نوع فعالیت غیرتجاری است به منظورایجاد ویرایش فعالیت خود می‌بایست از طریق انتخاب فعالیت‌ها درمنو باز شونده اقدام نمایید.

چطور یک پذیرنده بانکی را غیرفعال کنم؟

فرآیند غیرفعال سازی پذیرنده‌های بانکی که در لیست زرد رنگ دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی الصاق نشده نمایش داده شده‌اند به این صورت است که پذیرنده بانکی مورد نظر را به هیچ یک از پرونده‌های مالیاتی خود الصاق نکنید تا به صورت خودکار غیرفعال شود.

چرا پذیرنده بانکی که متعلق به من نیست، به نام من است؟

تمام اطلاعاتی که در بخش ساماندهی پذیرنده‌های بانکی مشاهده می‌نمایید ازطرف بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است. با توجه به این که بخشی از اطلاعات ارسالی مورد اعتراض مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته بود سازمان امورمالیاتی به منظور تکریم مودیان مالیاتی خدمت ساماندهی پذیرنده‌ها بانکی را به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir اضافه نموده است ازاین پس مودیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به ادارات کل مالیاتی و یا بانک فرآیند الصاق وغیرفعال سازی پذیرنده‌های بانکی را انجام دهند.

پذیرنده بانکی که قبلا الصاق کرده بودم، غیرفعال شد چطور آن را فعال کنم؟

درصورتی که قبلا پذیرنده بانکی را الصاق نموده ولی الان غیر فعال شده است پس از اطمینان از الصاق صحیح و موفق پذیرنده به پرونده مالیاتی تکمیل شده می‌بایست منتظر بمانید تا اطلاعات ارسالی توسط بانک مرکزی بررسی و پس از تایید فعال سازی پذیرنده شما انجام شود.

چطور پذیرنده بانکی الصاق شده به یک پرونده را به پرونده‌ای دیگر الصاق نماییم؟

درحال حاضر امکان تغییر پرونده‌های الصاق شده وجود ندارد به عبارت دیگر پذیرنده بانکی الصاق شده به یک پرونده را نمی‌توان به پرونده ای دیگر الصاق نمود.

وظایف مودیان مالیاتی؟

مودی مکلف است طی مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به کارتابل خود در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید. پس از اقدام مودی حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی‌های لازم انجام، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می‌شود

چنانچه مودی ظرف مهلت ۱۰ روز اقدامی جهت پرداخت بدهی‌های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می‌شود.

فرآیند امضا صورتحساب با استفاده از توکن به چه صورت می‌باشد؟

مجهز کردن پایانه فروشگاهی یا سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به قابلیت ارتباط با توکن و استفاده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال یا مهر سازمانی موجود روی آن.

مراجعه به مرکز میانی مورد نظر و اخذ توکن حاوی گواهی الکترونیکی امضا دیجیتال یا مهر سازمانی

استخراج کلید عمومی از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال یا مهر سازمانی مطابق راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال یا مهر سازمانی که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بارگزاری شده است.

بارگذاری کلید عمومی استخراج شده از گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال یا مهر سازمانی در کارپوشه مودیان

اتصال توکن سخت افزاری به پایانه فروشگاهی یا سیستم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

امضای صورتحساب الکترونیکی و درخواست های ارسالی به سامانه مودیان مطابق با سند دستورالعمل نحوه اتصال به سامانه مودیان که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بارگزاری شده است.

عنوان دقیق شغل من در لیست اینتا کد یا آیسیک وجود ندارد چه کار کنم؟

درصورتی که پس از جستجو عنوان دقیق شغلی خودرا درلیست اینتا کد وآیسیک مشاهده نمی‌کنید می‌بایست نزدیکترین عنوان به فعالیت خودرابا استفاده از ابزار جستجو انتخاب نمایید.

شناسه کالا/ خدمت چیست؟ از چه مراجعی باید دریافت گردد؟

شناسه کالا/ ‌خدمت یک شماره 13 رقمی است که به کالا/ ‌خدمت تخصیص داده می‌شود. به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/‌خدمت مرتبط الزامی است. کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمت مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

امضا دیجیتال چیست؟

یک رشته عددی که به روش پیچیده‌ای ازمتن یک سند استخراج و پس از رمزگذاری با کلید خصوصی صاحب سند به اصل سند ضمیمه وارسال می‌شود به گونه‌ای که هر گیرنده اطلاعات بتواند منبع و تمامیت اطلاعات را تشخیص دهد.

اینتا کد چیست؟ (International standard industrial classification)

اینتاکد مالیاتی، به منظور افزایش دقت و تمرکز بالا در طبقه بندی انواع فعالیت شغلی صورت می‌گیرد. مدیران تمامی مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند پس از راه اندازی شغل خود، بلافاصله به اخذ کد مالیاتی که منحصر به شغل خودشان است اقدام نمایند و اگر بدون داشتن کدمالیاتی معامله‌ای صورت بگیرد، جرم محسوب می‌شود و شرکت جریمه می‌شود.

اینتاکد تمامی مشاغل را به سه دسته تقسیم می‌کند، تا صاحبان کسب و کارها آسان‌تر بتوانند مشاغل خود را در دسته بندی‌ها قرار دهند. انواع اینتاکد عبارتند از:

تولید

بازرگانی

خدمات

گواهی امضای الکترونیک چیست؟

گواهی امضای دیجیتال یا الکترونیکی از نظر ماهیت داری تفاوت اساسی  با گواهی امضای سنتی می باشد: با این توضیح که امضای الکترونیکی عبارت است از یک نام کاربری و رمز عبور امضایی است که بر روی یک سند الکترونیکی درج می گردد این سند الکترونیکی ممکن است یک قرارداد الکترونیکی یا نامه اداری باشد

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده، یکی از انواع مالیات غیرمستقیم و منابع درآمد دولت‌ها است. فرمول مالیات ارزش افزوده، بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در مراحل مختلف تولید یک کالا یا ارائه خدمت، تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مصرف کننده نهایی است. بر اساس آخرین قوانین مالیاتی سال 1402، محاسبه ارزش افزوده با استفاده از خوداظهاری مالیاتی در سامانه ارزش افزوده انجام می‌گردد. مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، 15 روز بعد از پایان هر فصل تعیین شده است که گاهی مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی تمدید می‌شود.

در بین انواع مالیات شرکت‌ها، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چندان سخت نیست و این گونه است که مودیان، مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را از مالیاتی که از خریدار گرفته‌اند کم می‌کنند و درنهایت مقدار باقی مانده را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می‌کنند.

مشاغل مشمول ارزش افزوده؛ مشمولین مالیات بر ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

مالیات بر ارزش ‌افزوده به ‌صورت کلی شامل تمامی مشاغلی می‌شود که به هر طریقی به خرید و فروش کالا و خدمات می‌پردازند. لیست اصناف معاف از مالیات که در زیر آمده‌اند به طور کلی دسته‌بندی‌هایی هستند که مشمولین ارزش‌افزوده را نشان می‌دهند:

کلیه واردکنندگان

کلیه صادرکنندگان

کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و بهره‌برداری

بهره‌برداران از معادن

ارائه‌دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و همچنین خدمات مالی

حسابداران رسمی شاغل و مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ارائه‌دهندگان انواع خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای

ارائه‌دهندگان انواع خدمات انفورماتیک و رایانه‌ای

هتل‌ها، متل‌ها و مهمان‌پذیرها

بنکداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها

نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

مؤسسه‌های حمل‌ونقل موتوری و باربری، زمینی، هوایی، دریایی

مؤسسه‌های مهندسی

مؤسسه‌های تبلیغاتی و بازاریابی

فروشندگان طلا و جواهرات

فروشندگان آهن‌آلات

صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها

صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک

صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو

چایخانه‌ها

صاحبان دفاتر اسناد رسمی

صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای و دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات دولت

صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی

چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری و سفره‌خانه‌های سنتی

اغذیه‌فروشی‌ها با مالکیت و نام تجاری

صاحبان دفاتر خدماتی مسافرتی و جهانگردی

چگونه متوجه شویم که مالیات بر ارزش تفزوده به ما تعلق نمی گیرد؟

البته توجه داشته باشید که برای اینکه خیالتان در مورد ارزش‌افزوده کالاها و خدماتی که می‌فروشید راحت باشد، به جای اینکه فقط به لیست اصناف معاف از مالیات اکتفا کنید، بهتر است که لیست کالاها و خدمات معاف از مالیات را چک کنید و در صورتی که کالاها و خدمات شما در این لیست نبود به این معنی است که جزء مشمولین ارزش‌افزوده هستید.

اظهارنامه مالیاتی چیست و چه کارکردی دارد؟

ماده یک آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 230761 مورخ 12/04/94 که به آیین‌نامه تحریر دفاتر مشهور است؛ اظهارنامه مالیاتی را تعریف کرده است.

براساس این ماده: «اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود.»

در واقع اظهارنامه مالیاتی فرایند یک ساله واحد مالی یک شرکت است که در نهایت به اظهارنامه ختم می‌شود. یعنی وظایف یک حسابدار در تنظیم و تحویل اظهارنامه مالیاتی این است که آنها باید ثبت‌ها و سندهای شرکت خود را بزنند و به ترازنامه و صورت سود و زیان برسند. نهایتا در اظهارنامه باید عدد پر کنند که همان خروجی یک ساله واحد مالی است.

منظور از سال مالی و مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟

ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم فرق این دو را ذکر می‌کند که براساس آن سال مالیاتی همان سال شمسی است که از اول فروردین تا 29 اسفند را شامل می‌شود. سال اشخاص حقیقی الزاما همان سال مالیاتی است که به آن اشاره شد. اما در همین ماده 155 اشاره می‌کند که مطابق با اساسنامه اشخاص حقوقی ممکن است سال مالی  با سال مالیاتی آنها الزاما یکی نباشد.

برای نمونه ممکن است مجموعه‌ای در ایران شعبه یک شرکت خارجی باشد و باید سال مالی خود را متناسب با آن شرکت تنظیم کند. در این حالت ممکن است سال مالی شرکت خارجی مطابق با سال مالیاتی ایران نباشد.

به نحوی که سال مالی شرکت از ماه‌های دیگری شروع و خاتمه یابد که به این شرکت‌ها اصطلاحا شرکت‌های میانسالی می‌گویند. بنابراین این شرکت‌ها موظف هستند تا چهار ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه خود را ارسال کنند که الزاما ممکن است تیرماه نباشد.

اما در خصوص اشخاص حقیقی ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت قانونی برای ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی را تا پایان خرداد ماه در نظر گرفته است. چرا که سال اشخاص حقیقی همان سال مالیاتی یا شمسی است.

چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟

ابتدا می بایست پیش ثبت نام مودی فوت شده انجام گردیده و سپس درخواست غیر فعال شدن پیش ثبت نام وی به اداره مربوطه داده شود. در صورت غیر فعال بودن پیش ثبت نام / ثبت نام مودی می توان برای مدت زمان فعالیت مودی فوت شده اظهارنامه ثبت نمود.

اگر سازمان ثبت شرکت ها اقدام به تغییر شناسه ملی نماید، مودی می بایست به منظور ارسال اظهارنامه چه اقدامی انجام دهد ؟

در صورت تغییر شناسه ملی می بایست مودی ابتدا ثبت نام با شناسه ملی اشتباه را غیر فعال نماید سپس ثبت نام با شناسه ملی درست انجام دهد. پس از آن مودی می تواند با ثبت نام جدید با شناسه ملی درست اقدام به ارسال اظهارنامه نماید.

پس از ثبت اظهارنامه مودی چگونه می تواند قبض های صادر شد ه را مشاهده و پرینت نماید؟

مودی با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات می تواند پرینت قبض های خود را مشاهده نماید.

در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهد نیست ؟

اطلاعات مودیان از سامانه ثبت نام الکترونیکی خوانده می شود به همین خاطر در صورت بارگزاری نشدن اطلاعات شرکا، می بایست در سامانه ثبت نام تاریخ شروع شراکت شرکا بررسی گردد که می بایست کوچکتر یا مساوی سال عملکرد اظهارنامه باشد.

آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

درآمد اجاره املاك كشاورزي طبق مقررات بخش املاك مشمول ماليات مي باشد.

آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض مالیاتی چیست؟

دیوان عدالت اداری که یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می باشد آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی به شمار می رود.

چطور اعتراض و شکایت خود را نسبت به اراق مالیاتی ثبت کنم؟

دردرگاه ملی خدمات الکترونیک از منوی سمت راست بر روی درخواست‌ها کلیک کرده سپس گزینه ثبت اعتراضات و شکایات مالیاتی شوید از لیست پرونده‌های مودی برروی انتخاب پرونده مورد نظر کلیک نمایید سپس با استفاده از گزینه‌های نمایش داده شده می‌توانید اعتراض خود را به برگ ارزیابی و یا ابلاغیه رأی هیات حل اختلاف مالیاتی ثبت و مراحل رسیدگی به آن را پیگیری نمایید.

چطور قبض مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنم؟

درصورتی که از قبل از طرف حوزه مالیاتی برای شما قبض صادر شده و در قسمت پرداخت قبض‌های مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی آن را مشاهده می‌کنید می‌توانید با زدن دکمه پرداخت آنلاین مستقیماً به درگاه پرداخت بانک رفته و آن را پرداخت نمایید سپس در منوی مشاهده قبض‌های پرداختی آن را مشاهده نمایید ولی چنان چه قبض صادره خود را در قسمت پرداخت قبض‌های مالیاتی مشاهده نمی‌کنید مبایست پس از گرفتن شناسه پرداخت و شناسه قبض از حوزه مالیاتی از طریق عابر بانک اقدام به پرداخت آن نمایید.

چطور مبلغ مالیات تحت خودروهای تملک را مشاهده و پرداخت یا به آن اعتراض کنم؟

در درگاه ملی خدمات الکترونیک از منوی سمت راست بر روی مالیات بر خودروهای تحت تملک کلیک کرده تا وارد سامانه مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران قیمت شوید و لیست خودروهای داخلی و خارجی ثبت شده به نامتان را مشاهده نمایید بر روی دکمه نمایش میزان مالیات خودرو کلیک نمایید تا به صفحه بعد گام۲ میزان مالیات خودرو که ارزش خودروها و مالیات تعیین شده آن‌ها را نمایش می‌دهد بروید.

راهنمای تشکیل پرونده مالیاتی؟

جهت تشکیل پرونده مالیاتی ابتدا به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه نمایید چنانچه اطلاعات ورود را از قبل در اختیار دارید این اطلاعات را وارد نموده و وارد درگاه ملی شوید.

ماده 169.م.م چیست؟

سال ۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و از تاریخ 1/1/1391 اجرایی شد. طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات، مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

در سال ۹۴ ماده۱۶۹ در اصلاح قانون مالیات با متن زیر جایگزین شد: «ماده ۱۶۹ مکرر: به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند، مکلف‌اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌های معادل ۱۰درصد مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.

آنچه را در متن قانون مشاهده کردید، بار دیگر مرور می‌کنیم. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند. ایشان مکلف هستند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کنند. در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد  مشابه، باید شماره اقتصادی خود و طرف معامله را درج کنند. پس از آن، باید فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عملیات صدور فاکتور باید به صورت الکترونیکی انجام شود. نکته مهم در این قانون این است که مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظف‌اند از سامانه صندوق فروش یا صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.

از این پس برای دریافت کارت خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیک جدید چه اقدامی باید انجام داد؟

برای دریافت دستگاه کارتخوان بانکی و یا درگاه پرداخت الکترونی جدید درصورتی که پرونده مالیاتی ندارید می‌بایست پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.irاز منوی سمت راست وارد پرونده‌های مالیاتی و سپس پرونده‌های درآمد شده دکمه ایجاد پرونده مالیات بر درآمد جدید را کلیک نمایید

آیا امکان الصاق پذیرنده بانکی که قبلا آن را غیرفعال کرده بودم وجود دارد؟

بله مودیانی که پیش از این درخواست غیر فعال سازی پذیرنده‌های بانکی ثبت نموده اند در حال حاضر امکان الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی تکمیل شده خود را دارند

چطور پذیرنده‌های بانکی الصاق شده به پرونده‌های مالیاتی خود را مشاهده کنم؟

برای این منظور پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.ir از منوی سمت راست پرونده های مالیاتی و سپس پرونده های در آمد را کلیک نموده تا پرونده های مالیاتی خود را مشاهده نمایید.

چطور الصاق پذیرنده بانکی به پرونده مالیاتی خود را تایید نهایی کنم؟

در حال حاضر پس از فعال‌سازی و الصاق پذیرنده بانکی به پرونده مالیاتی در درگاه ملی خدمات الکترونیک نیاز به تایید نهایی توسط مودی نمی باشد و اطلاعات به صورت خودکار جهت بررسی و تأیید به بانک مرکزی ارسال خواهد شد پس از الصاق موفق پذیرنده بانکی به لیست دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی الصاق شده اضافه شده و نام پرونده‌ای که پذیرنده بانکی به آن الصاق شده است در قسمت نام کسب و کار/تجاری نمایش داده می‌شود.

آیا امکان اصلاح پذیرنده‌های بانکی که قبلاً تأیید نهایی شده‌اند، وجود دارد؟

بله مودیانی که قبلا دستگاه‌های ایترنتی خود را تعیین تکلیف کرده بوده‌اند درحال حاضر امکان ویرایش اطلاعات و الصاق پذیرنده‌های بانکی را به پرونده‌های مالیاتی تکمیل شده دارند.